جزئیات وبینار دوره آموزشی رایگان دیتابیس های پزشکی و سرچ استراتژی

آکادمی مدویژن-برگزاری وبینار
  • دوره آموزشی رایگان دیتابیس های پزشکی و سرچ استراتژی

آشنایی با سرچ در منابع پزشکی یکی از مهمترین مهارت های لازم جهت نگارش مقالات و دسترسی به جدیدترین اطلاعات به روز پزشکی، داروسازی و ... می باشد.
  • رایگان
  • بررسی اجمالی
  • ارائه کنندگان
  • نظرات

آشنایی با سرچ در منابع پزشکی یکی  از مهمترین مهارت های لازم جهت نگارش مقالات و دسترسی به جدیدترین اطلاعات به روز پزشکی، داروسازی و ... می باشد.در این دوره به بررسی پایگاه های اطلاعاتی  pubmed/medline, cochrane  می پردازیم


گالری

افراد حاضر :

آکادمی مدویژن-برگزاری وبینار
استادیار و دبیر شبکه مطالعات متاآنالیز
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تلفن ضروری

شماره تماس

09368924492

راه های ارتباط با ما