جزئیات وبینار اورژانس های قلبی عروقی به زبان ساده

آکادمی مدویژن-برگزاری وبینار
  • اورژانس های قلبی عروقی به زبان ساده

اپروچ صحیح به اورژانس های قلبی عروقی یکی از مهم ترین علل کاهش مورتالیتی بیماران است. در این وبینار به مباحث مهم اورژانس قلبی عروقی که برای همکاران پزشک و سایر کادردرمان کاربردی ست می پردازیم.
  • 320,000تومان
  • بررسی اجمالی
  • ارائه کنندگان
  • نظرات

   .این مباحث شامل:  نحوه برخورد با سکته حاد قلبی، تامپوناد، دایسکشن آئورت، پریکاردیت از تشخیص تا درمان، آریتیمی های قلبی، احیای قلبی ریوی، ادم حاد ریوی از تشخیص تا درمان و استفاده از شوک قلبی است.در این وبینار با تدریس عالی دکتر سارا رضاای متخصص قلب و عروق در خدمت شما هستیم 


گالری

افراد حاضر :

تلفن ضروری

شماره تماس

09368924492

راه های ارتباط با ما