درباره ما

درباره ما

آکادمی مدویژن

مدیژن، با هدف آموزش تخصصی حوزه درمان و در حال حاضر به شیوه برگزاری دوره های افزایش مهارت داروسازان و پزشکان و افزایش دانش مبتنی بر شواهد در بین جامعه متخصصین کشور شکل گرفته است.
به امید دنیایی ایمن .
آکادمی آموزشی مدویژن

فرآیند

شرکت در دوره های آموزشی

آکادمی مدویژن-برگزاری وبینار

ثبت نام آنلاین

آکادمی مدویژن-برگزاری وبینار

مشاهده آنلاین وبینار

آکادمی مدویژن-برگزاری وبینار

ذخیره وبینار در پنل کاربری

تلفن ضروری

شماره تماس

09368924492

راه های ارتباط با ما